Homepage Contact Archief
Nieuwsbriefarchief  
Beste heer/mevrouw,

Blijf via deze nieuwsbrief goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs voor volwassenen. In deze nieuwsbrief o.a. goed nieuws over de heropening van het loket scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland, hoe digitaal weerbaar ben jij? En welke subsidie past bij jou?

Met vriendelijke groet,
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
In deze uitgave:

Heropening loket scholingsfonds
25 mei online voorlichting pedagogisch medewerker
Welke subsidie past bij jou?
Hoe digitaal weerbaar ben jij?
Startdatum cursussen juni
Herstelprogramma Friese arbeidsmarktregio
Heropening loket scholingsfonds
Delen:  

Goed nieuws! Op 1 mei 2021 is het loket Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland met een extra van 200.000 euro heropend. Met dit Scholingsfonds stelt de provincie geld beschikbaar om inwoners van Noordelijk Flevoland financieel tegemoet te komen voor om- en bijscholing in de maritieme sector.

Het Scholingsfonds is een zeer succesvolle subsidieregeling. Begin 2020 opende het fonds met 850.000 euro. In februari dit jaar werd het subsidieplafond bereikt. Aanvragers die voldoen aan de voorwaarden kunnen individueel een tegoedbon voor maximaal 5.000 euro aanvragen om een training of opleiding mee te betalen. Bekijk hier welke opleidingen en cursussen in aanmerking komen voor deze subsidie. 

25 mei online voorlichting pedagogisch medewerker
Delen:  

Werk je in een kinderopvangorganisatie en ben je in het bezit van een mbo-diploma pedagogisch medewerker niveau 3? Wil je jezelf (of jouw medewerkers) opleiden naar een gespecialiseerd pedagogisch medewerker mbo-niveau 4? Dan kun je bij het volwassenenonderwijs van ROC Friese Poort in 1 jaar versneld je mbo-diploma niveau 4 halen. 

Op dinsdag 25 mei om 20.00 uur is speciaal voor dit versnelde traject een online voorlichting voor medewerkers in de kinderopvang die in het bezit zijn van hun mbo-diploma niveau 3. Kom jij ook? 

Welke subsidie past bij jou?
Delen:  

Scholing van medewerkers
Particulieren
Hoe digitaal weerbaar ben jij?
Delen:  

Kennis, vaardigheden en de dialoog op basis van waarden, vormen samen het digitaal moreel kompas. Een wegwijzer naar een samenleving waarbij jongeren en volwassenen op een veilige, kritische en gezonde manier alle kansen van de digitalisering kunnen benutten.

Digitale weerbaarheid wordt ook steeds belangrijker binnen bedrijven en organisaties. De politie ziet namelijk een forse toename van cybercrime, daarom is het verstandig om de digitale weerbaarheid van jouw medewerkers te versterken. Dit kun je doen door jouw medewerkers bewust te maken met praktische handreikingen en voorbeelden van herkenbare situaties van digitale dreigingen. De cursus digitale weerbaarheid en privacy versterkt de digitale weerbaarheid van jouw medewerkers. Neem voor meer informatie hierover contact op met Sieger Beerda.

Startdatum cursussen juni
Delen:  
 Week 22 & 24
 Week 25
Herstelprogramma Friese arbeidsmarktregio
Delen:  

Op donderdag 22 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur een handtekening gezet onder het Crisis- en Herstelprogramma Fryslân Werkt!. Dit is een belangrijke stap op weg naar een gezond werkklimaat in Fryslân waar niemand langs de zijlijn hoeft te staan. Voorafgaand aan de ondertekening werd er een live webinar uitgezonden waar zo’n 250 belangstellenden naar hebben gekeken. Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit Henk Heijink van UWV, Alice Muller van ROC Friese Poort en Friso Douwstra van Gemeente Leeuwarden, namen de kijkers mee in de inhoud van het Crisis- en Herstelprogramma. De drie hoofdlijnen van het Crisis- en herstelprogramma zijn: crisisdienstverlening, scholing en aanpak jeugdwerkeloosheid.

Scholing
Om werkzoekenden voor te bereiden op werk en om werkgevers te kunnen voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel is scholing van essentieel belang. Om die koppeling te kunnen maken is het noodzakelijk om praktijkgerichte scholing te organiseren, in veel gevallen in combinatie met het opdoen van werkervaring en begeleiding. Het scholingstraject Toekomst in de Logistiek (TOLO) is hier een goed voorbeeld van.

Homepage Aanmelden nieuwsbrief Disclaimer